Kinh đô của nước Âu Lạc - Phong Khê, nay là

13/10/2021 1

Câu Hỏi:
Kinh đô của nước Âu Lạc - Phong Khê, nay là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Kinh đô của nước Âu Lạc - Phong Khê, nay là Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X