Sau khi lên ngôi, Thục Phán xưng là

13/10/2021 564

Câu Hỏi:
Sau khi lên ngôi, Thục Phán xưng là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
au khi lên ngôi, Thục Phán xưng là An Dương Vương.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X