Năm 208 TCN, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay diễn ra sự kiện gì?

13/10/2021 4

Câu Hỏi:
Năm 208 TCN, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay diễn ra sự kiện gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Năm 208 TCN, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay diễn ra sự kiện nhà nước Âu Lạc ra đời.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X