Đứng đầu nước Âu Lạc là

13/10/2021 225

Câu Hỏi:
Đứng đầu nước Âu Lạc là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Đứng đầu nước Âu Lạc là An Dương Vương.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X