Trắc nghiệm sử 6 bài 19: Vương quốc Phù Nam

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 19 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Vương quốc Phù Nam

Câu 1. Quốc gia cổ được hình thành trên cơ sở Văn hóa Óc Eo là
Câu 2. Vương quốc Phù Nam được thành lập nhờ sự ảnh hưởng của văn hóa
Câu 3. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là
Câu 4. Các lực lượng chính trong xã hội Phù Nam là
Câu 5. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của vương quốc Phù Nam so với các quốc gia cổ khác trên đất nước Việt Nam là gì?
Câu 6. Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn lang - Âu Lạc, Chăm-pa và Phù Nam là
Câu 7. Tình hình Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V như thế nào?
Câu 8. Nhân tố quan trọng hàng đầu đưa đến sự phát triển mạnh của ngoại thương đường biển ở Phù Nam là
Câu 9. Khi mới được thành lập, vương quốc Phù Nam có phạm vi lãnh thổ chủ yếu thuộc khu vực nào?
Câu 10. Đến khoảng đầu thế kỉ VII, Phù Nam bị quốc gia nào thôn tính?
Câu 11. Vương quốc Phù Nam hình thành trên cơ sở của nền Văn hóa
Câu 12. Lực lượng nào không tồn tại trong xã hội Phù Nam?
Câu 13. Cư dân Phù Nam theo tín ngưỡng
Câu 14. Nhờ đâu Phù Nam được coi là trạm trung chuyển của các tôn giáo vào Đông Nam Á?

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 19: Vương quốc Phù Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8C
Câu 2ACâu 9A
Câu 3DCâu 10A
Câu 4ACâu 11A
Câu 5BCâu 12D
Câu 6DCâu 13A
Câu 7CCâu 14A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X