Trắc nghiệm sử 6 bài 19: Vương quốc Phù Nam

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 19 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Vương quốc Phù Nam

Câu 3. Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam là

A. đánh cá, săn bắn và khai thác hải sản.

B. thủ công nghiệp, buôn bán, khai thác rừng.

C. khai thác hải sản, ngoại thương đường biển.

D. sản xuất nông nghiệp.

Câu 4. Các lực lượng chính trong xã hội Phù Nam là

A. tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công.

B. quý tộc, địa chủ, nông dân, tăng lữ, nô lệ.

C. quý tộc, tăng lữ, nông dân, nô lệ, thương nhân.

D. thủ lĩnh quân sự, quý tộc, tăng lữ, nông dân, địa chủ.

Câu 5. Điểm nổi bật về đời sống kinh tế của vương quốc Phù Nam so với các quốc gia cổ khác trên đất nước Việt Nam là gì?

A. Kinh tế phồn thịnh, trở thành một vương quốc giàu mạnh.

B. Ngoại thương đường biển rất phát triển.

C. Thể chế quân chủ đạt đến trình độ điển hình.

D. Sản xuất nông nghiệp rất phát triển.

Câu 6. Điểm giống nhau trong đời sống kinh tế của cư dân Văn lang - Âu Lạc, Chăm-pa và Phù Nam là

A. chăn nuôi rất phát triển.

B. đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên ngoài.

C. nghề khai thác thủy - hải sản khá phát triển.

D. làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công.

Câu 7. Tình hình Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V như thế nào?

A. Còn non yếu.

B. Bị Chân Lạp thôn tính.

C. Phát triển mạnh mẽ.

D. Dần suy yếu.

Câu 8. Nhân tố quan trọng hàng đầu đưa đến sự phát triển mạnh của ngoại thương đường biển ở Phù Nam là

A. nông nghiệp phát triển, tạo nhiều sản phẩm dư thừa.

B. kĩ thuật đóng tàu có bước phát triển mới.

C. điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí thuận lợi.

D. sự thúc đẩy mạnh mẽ của hoạt động nội thương.

Câu 12. Lực lượng nào không tồn tại trong xã hội Phù Nam?

A. Tăng lữ.

B. Nông dân.

C. Thương nhân.

D. Nô lệ.

Câu 13. Cư dân Phù Nam theo tín ngưỡng

A. đa thần.

B. Hin-đu giáo.

C. Phật giáo.

D. thần Biển.

Câu 14. Nhờ đâu Phù Nam được coi là trạm trung chuyển của các tôn giáo vào Đông Nam Á?

A. Cảng biển và giao thông đường thủy phát triển.

B. Chính sách phát triển của nhà nước.

C. Kinh tế ngoại thương phát triển mạnh mẽ.

D. Cư dân trở thành lực lượng truyền đạo.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 19: Vương quốc Phù Nam

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 8C
Câu 2ACâu 9A
Câu 3DCâu 10A
Câu 4ACâu 11A
Câu 5BCâu 12D
Câu 6DCâu 13A
Câu 7CCâu 14A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X