Trắc nghiệm sử 6 bài 13: Nước Âu Lạc

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 13 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Nước Âu Lạc

Câu 2. Cư dân Âu Lạc rất giỏi nghề

A. luyện kim, đúc đồng.

B. làm gốm, dệt tơ lụa.

C. buôn bán.

D. đánh bắt cá, tôm.

Câu 3. Sau khi lên ngôi, An Dương Vương đã dời đô về

A. Phong Châu (Phú Thọ).

B. Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội).

C. Phú Xuân (Huế).

D. Hoa Lư (Ninh Bình).

Câu 4. Tổ chức bộ máy Nhà nước Âu Lạc được xây dựng trên cơ sở tổ chức

A. Nhà nước thời Văn Lang.

B. Nhà nước thời Tần.

C. thị tộc bộ lạc của người Tây Âu.

D. thị tộc bộ lạc của người Lạc Việt.

Câu 5. Đứng đầu nước Âu Lạc là

A. Hùng Vương.

B. An Dương Vương.

C. Cao Lỗ.

D. Triệu Đà.

Câu 7. Sau khi lên ngôi, Thục Phán xưng là

A. An Dương Vương.

B. Hùng Vương.

C. Lý Nam Đế.

D. Trưng Vương.

Câu 8. Đâu không phải lí do An Dương Vương dời đô xuống Phong Khê (nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội)?

A. Vùng đất đông dân.

B. Nằm ở trung tâm đất nước.

C. Thuận lợi cho việc đi lại.

D. Giàu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 9. Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương.

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ.

C. Lực lượng khá đông, vũ khí có nhiều cải tiến.

D. Chưa có quân đội.

Câu 10. Theo tương truyền, nỏ Liên Châu do ai chế tạo?

A. An Dương Vương.

B. Cao Lỗ.

C. Hùng Vương.

D. Liên Châu.

Câu 11. Nội dung nào không phải biện pháp của An Dương Vương để củng cố an ninh quốc phòng quốc gia?

A. Xây dựng thành Cổ Loa kiên cố.

B. Xây dựng lực lượng quân đội mạnh.

C. Cải tiến vũ khí cho quân đội.

D. Không đồng ý với đề nghị xin hòa của Triệu Đà.

Câu 12. Đâu không phải nhân tố đưa đến sự tiến bộ trong nông nghiệp và thủ công nghiệp thời kì Âu Lạc?

A. Tinh thần lao động sáng tạo, cần cù của nhân dân.

B. Đất nước được độc lập để phát triển ổn định.

C. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị với nhân dân chưa sâu sắc.

D. Kế thừa thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang.

Câu 13. Vì sao nhà nước mới được thành lập sau cuộc kháng chiến chống Tần lại gọi là Âu Lạc?

A. Hợp nhất vùng đất của 2 bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt.

B. Tên của thủ lĩnh Âu Việt.

C. Tên của thủ lĩnh Lạc Việt.

D. Tên của một bộ lạc mạnh nhất tham gia cuộc kháng chiến.

Câu 14. Kinh đô của nước Âu Lạc - Phong Khê, nay là

A. Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.

B. Hát Môn - Phúc Thọ - Hà Nội.

C. Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên.

D. Mai Phụ - Lộc Hà - Hà Tĩnh.

Câu 15. Năm 208 TCN, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay diễn ra sự kiện gì?

A. Nhà nước Âu Lạc ra đời.

B. Nhà nước Văn Lang ra đời.

C. Quân Tần tấn công nước Văn Lang.

D. An Dương Vương cho xây thành Cổ Loa.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 13: Nước Âu Lạc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2ACâu 10B
Câu 3BCâu 11D
Câu 4ACâu 12C
Câu 5BCâu 13A
Câu 6ACâu 14A
Câu 7ACâu 15A
Câu 8D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X