Trắc nghiệm sử 6 bài 13: Nước Âu Lạc

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 13 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Nước Âu Lạc

Câu 1. Ai đã lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm lược?
Câu 2. Cư dân Âu Lạc rất giỏi nghề
Câu 3. Sau khi lên ngôi, An Dương Vương đã dời đô về
Câu 4. Tổ chức bộ máy Nhà nước Âu Lạc được xây dựng trên cơ sở tổ chức
Câu 5. Đứng đầu nước Âu Lạc là
Câu 6. Thục Phán lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt đánh quân xâm lược nào?
Câu 7. Sau khi lên ngôi, Thục Phán xưng là
Câu 8. Đâu không phải lí do An Dương Vương dời đô xuống Phong Khê (nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội)?
Câu 9. Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?
Câu 10. Theo tương truyền, nỏ Liên Châu do ai chế tạo?
Câu 11. Nội dung nào không phải biện pháp của An Dương Vương để củng cố an ninh quốc phòng quốc gia?
Câu 12. Đâu không phải nhân tố đưa đến sự tiến bộ trong nông nghiệp và thủ công nghiệp thời kì Âu Lạc?
Câu 13. Vì sao nhà nước mới được thành lập sau cuộc kháng chiến chống Tần lại gọi là Âu Lạc?
Câu 14. Kinh đô của nước Âu Lạc - Phong Khê, nay là
Câu 15. Năm 208 TCN, trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay diễn ra sự kiện gì?
Câu 16. Từ khi nước Văn Lang thành lập cho đến khi nước Âu Lạc ra đời trải qua bao nhiêu thế kỉ:

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 13: Nước Âu Lạc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9C
Câu 2ACâu 10B
Câu 3BCâu 11D
Câu 4ACâu 12C
Câu 5BCâu 13A
Câu 6ACâu 14A
Câu 7ACâu 15A
Câu 8DCâu 16C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X