Trắc nghiệm sử 6 bài 18: Vương quốc Chăm-pa

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 18 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Vương quốc Chăm-pa

Câu 1. Cuối thế kỉ II,

A. nhân dân Nhật Nam nổi dậy giành chính quyền thắng lợi.

B. nhà Hán có loạn, nhân dân Giao Chỉ nổi dậy giành chính quyền.

C. Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy.

D. quân Hán đánh xuống phía Nam chiếm vùng đất của người Chăm cổ.

Câu 2. Vào khoảng cuối thế kỉ VII, vua Lâm Ấp đổi tên nước thành

A. Tượng Lâm.

B. Nhật Nam.

C. Chăm-pa.

D. Chân Lạp.

Câu 3. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là

A. thủ công nghiệp.

B. thương nghiệp.

C. nông nghiệp trồng lúa nước.

D. công thương nghiệp hàng hóa.

Câu 4. Chữ viết của người Chăm có nguồn gốc từ đâu?

A. Chữ tượng hình.

B. Chữ Phạn.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Latinh.

Câu 5. Yếu tố nào sau đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành chính quyền vào cuối thế kỉ II?

A. Trung Quốc có nhiều lực lượng nổi loạn.

B. Tượng Lâm nằm xa chính quyền đô hộ, địa hình hiểm trở.

C. Nhân dân Giao Chỉ, Nhật Nam thường xuyên nổi dậy.

D. Chính quyền người Việt cai quản toàn bộ vùng Tượng Lâm.

Câu 7. Quần thể kiến trúc nào của cư dân Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Thành Cổ Loa.

B. Hoàng thành Thăng Long.

C. Thánh địa Mỹ Sơn.

D. Kinh thành Huế.

Câu 8. Nội dung nào không phải điểm giống nhau về đời sống của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và cư dân Chăm-pa?

A. Nông nghiệp trồng lúa nước là nguồn sống chủ yếu.

B. Đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.

C. Đều ở nhà sàn và ăn trầu.

D. Sống dưới chế độ quân chủ, đứng đầu là vua.

Câu 10. Kinh đô của nước Chăm-pa đóng ở

A. Sa Huỳnh - Quảng Nam.

B. Trà Kiệu - Quảng Nam.

C. Hội An - Quảng Nam.

D. Thượng Lâm - Quảng Nam.

Câu 12. Nhân dân Tượng Lâm đứng dậy đấu tranh giành độc lập trong lúc nhà Hán

A. tỏ ra bất lực với các huyện ở xa.

B. còn lo đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong nước.

C. suy yếu, khủng hoảng trầm trọng.

D. lo chống lại sự quấy phá của các nước xung quanh.

Câu 13. Dưới thời Hán, huyện Tượng Lâm thuộc quận nào?

A. Giao Chỉ.

B. Cửu Chân.

C. Nhật Nam.

D. Giao Châu.

Câu 15. Nhờ đâu, trong nhiều thế kỉ, Vương quốc Chăm-pa trở thành cầu nối trao đổi, buôn bán thường xuyên với các thương nhân nước ngoài?

A. Chính sách của nhà nước.

B. Vị trí địa lí thuận lợi.

C. Mối quan hệ mật thiết.

D. Kinh tế phát triển.

Câu 16. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội Chăm-pa là

A. quý tộc.

B. nông dân.

C. dân tự do.

D. nô lệ.

Câu 18. Cư dân Chăm-pa thờ tín ngưỡng

A. đa thần.

B. thần Núi.

C. thần Mặt trời.

D. thần Biển.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 18: Vương quốc Chăm-pa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 11C
Câu 2CCâu 12A
Câu 3CCâu 13C
Câu 4BCâu 14A
Câu 5BCâu 15B
Câu 6CCâu 16D
Câu 7CCâu 17A
Câu 8BCâu 18A
Câu 9CCâu 19B
Câu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X