Trắc nghiệm sử 6 bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 17 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Câu 1. Khúc Thừa Dụ quê ở
Câu 2. Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm
Câu 3. Ai lên thay Khúc Thừa Dụ sau khi ông qua đời?
Câu 4. Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã
Câu 5. Mùa thu năm 930, nhà Nam Hán
Câu 6. Dương Đình Nghệ quê ở đâu?
Câu 7. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?
Câu 8. Năm 938, tướng nào của phương Bắc đã đem quân sang xâm lược nước ta?
Câu 9. Điểm độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền là gì?
Câu 10. Kết quả của trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là
Câu 11. Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở làng Đường Lâm (Hà Nội), điều này có ý nghĩa gì?
Câu 12. Quân Nam Hán kéo quân vào sông Bạch Đằng lúc
Câu 13. Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã
Câu 14. Sự kiện nào đã chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc?
Câu 15. Khúc Hạo chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối nào?
Câu 16. Nội dung nào phản ảnh đúng điều kiện khách quan thuận lợi để Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ thành công?
Câu 17. Việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta?
Câu 18. Đâu không phải là chính sách của Khúc Hạo nhằm xây dựng một đất nước tự chủ?
Câu 19. Nhân vật nào được đánh giá là nhà cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
Câu 20. Ai là người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán khi xâm lược nước ta?
Câu 21. Ngô Quyền đã chọn thời điểm nào để tập trung toàn bộ lực lượng tổng phản công quân Nam Hán?
Câu 22. Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là
Câu 23. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì?
Câu 24. Đâu không phải lý do Ngô Quyền quyết định lựa chọn cửa sông Bạch Đằng làm nơi diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược năm 938?
Câu 25. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không để lại bài học kinh nghiệm gì cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta giai đoạn sau này?
Câu 26. Sau khi nổi dậy chiếm thành Đại La (Hà Nội), Khúc Thừa Dụ không xưng Vương mà xưng Tiết độ sứ vì

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2CCâu 15D
Câu 3CCâu 16A
Câu 4ACâu 17C
Câu 5ACâu 18D
Câu 6ACâu 19C
Câu 7CCâu 20B
Câu 8BCâu 21C
Câu 9CCâu 22C
Câu 10ACâu 23D
Câu 11DCâu 24C
Câu 12ACâu 25D
Câu 13ACâu 26A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X