Trắc nghiệm sử 6 bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6 bài 17 giúp các em ôn tập và nắm vũng kiến thức bài học Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Câu 1. Khúc Thừa Dụ quê ở

A. Xuân Châu.

B. Ái Châu.

C. Diễn Châu.

D. Hồng Châu.

Câu 2. Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

A. Thái thú.

B. Thái úy.

C. Tiết độ sứ An Nam.

D. Thứ sử An Nam.

Câu 3. Ai lên thay Khúc Thừa Dụ sau khi ông qua đời?

A. Khúc Thừa Mỹ.

B. Dương Đình Nghệ.

C. Khúc Hạo.

D. Mai Thúc Loan.

Câu 4. Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã

A. tiến hành nhiều chính sách tiến bộ.

B. thi hành luật pháp nghiêm khắc.

C. làm theo những chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ.

D. chia ruộng đất cho dân nghèo.

Câu 5. Mùa thu năm 930, nhà Nam Hán

A. đưa quân sang đánh nước ta.

B. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài ở nước ta.

C. cử người Hán sang làm Tiết độ sứ.

D. cử sứ sang yêu cầu Khúc Hạo sang triều cống.

Câu 6. Dương Đình Nghệ quê ở đâu?

A. Làng Giàng.

B. Làng Đường Lâm.

C. Làng Đô.

D. Làng Vạn Phúc.

Câu 7. Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì?

A. Tiến quân sang Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B. Tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C. Tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

D. Tự xưng là hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Câu 8. Năm 938, tướng nào của phương Bắc đã đem quân sang xâm lược nước ta?

A. Tần Thủy Hoàng.

B. Lưu Hoằng Tháo.

C. Lưu Bang.

D. Lý Uyên.

Câu 9. Điểm độc đáo trong kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền là gì?

A. Dùng kế mai phục hai bên bờ sông sau đó tấn công trực diện vào các con thuyền lớn.

B. Bố trí trận địa mai phục ở tất cả các đoạn đường chúng có thể đi qua để đánh bại kẻ thù.

C. Dùng kế đóng cọc trên khúc sông hiểm yếu, nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng.

D. Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa rồi mở đường cho chúng rút về nước.

Câu 10. Kết quả của trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là

A. kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

B. thất bại.

C. không phân thắng bại.

D. thắng lợi một phần.

Câu 11. Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở làng Đường Lâm (Hà Nội), điều này có ý nghĩa gì?

A. Mang tính chất thờ cúng tổ tiên.

B. Đây là nơi ông mất.

C. Đây là nơi ông xưng vương.

D. Nhân dân tưởng nhớ đến công lao của ông.

Câu 12. Quân Nam Hán kéo quân vào sông Bạch Đằng lúc

A. thủy triều đang lên.

B. thủy triều đang xuống.

C. quân ta chưa đóng xong cọc ngầm.

D. quân ta mới đóng xong một nửa trận địa cọc ngầm.

Câu 13. Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã

A. bị tử trận trong đám tàn quân.

B. ngụy trang trốn về nước.

C. bị quân ta bắt sống.

D. chui vào ống đồng trở về nước.

Câu 14. Sự kiện nào đã chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc?

A. Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 905).

B. Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ (năm 931).

C. Kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Ngô Quyền (năm 930 - 931).

D. Kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ hai - Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938).

Câu 15. Khúc Hạo chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối nào?

A. Khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc.

B. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.

C. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.

D. Chính sự cốt chuộng khoan dân giản dị.

Câu 16. Nội dung nào phản ảnh đúng điều kiện khách quan thuận lợi để Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành quyền tự chủ thành công?

A. Sự ủng hộ của nhân dân.

B. Sự suy yếu của nhà Đường.

C. Khúc Thừa Dụ đã xây dựng được một lực lượng mạnh trước đó.

D. Nền kinh tế trong nước đã phát triển hơn trước.

Câu 17. Việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân ta?

A. Mua chuộc Khúc Thừa Dụ phục vụ cho nhà Đường.

B. Xoa dịu mâu thuẫn giũa nhân dân An Nam với nhà Đường.

C. Đem lại quyền tự chủ cho người Việt, tạo điều kiện để giành độc lập hoàn toàn.

D. Bảo đảm sự yên ổn cho vùng biên cương nhà Đường.

Câu 18. Đâu không phải là chính sách của Khúc Hạo nhằm xây dựng một đất nước tự chủ?

A. Bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch.

B. Chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ.

C. Lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán.

D. Xưng vương, xây dựng một bộ máy nhà nước mới.

Câu 19. Nhân vật nào được đánh giá là nhà cải cách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

A. Ngô Quyền.

B. Khúc Thừa Dụ.

C. Khúc Hạo.

D. Dương Đình Nghệ.

Câu 20. Ai là người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán khi xâm lược nước ta?

A. Triệu Đà.

B. Lưu Hoằng Tháo.

C. Thoát Hoan.

D. Lưu Cung.

Câu 21. Ngô Quyền đã chọn thời điểm nào để tập trung toàn bộ lực lượng tổng phản công quân Nam Hán?

A. Khi nước triều lên.

B. Khi quân địch chuẩn bị tiến vào bãi cọc ngầm.

C. Khi nước triều rút.

D. Khi quân Nam Hán vừa tiến vào cửa sông Bạch Đằng.

Câu 22. Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

A. được lấy từ gỗ cây lim.

B. rất to và nhọn.

C. đầu cọc gỗ được đẽo nhọn và bịt sắt.

D. được lấy từ gỗ cây bạch đàn.

Câu 23. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A. Đánh tan cuộc xâm lược của quân Nam Hán.

B. Bảo vệ nền tự chủ giành được sau khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

C. Để lại những nghệ thuật quân sự quý báu cho các cuộc đấu tranh sau này.

D. Kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài.

Câu 24. Đâu không phải lý do Ngô Quyền quyết định lựa chọn cửa sông Bạch Đằng làm nơi diễn ra cuộc quyết chiến chiến lược năm 938?

A. Sông Bạch Đằng chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều.

B. Hai bên bờ sông là rừng rậm thuận lợi cho đặt phục binh.

C. Sông Bạch Đằng là nơi đã diễn ra nhiều trận quyết chiến trong lịch sử.

D. Đây là con đường thủy thuận lợi nhất nên quân Nam Hán sẽ đi qua.

Câu 25. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không để lại bài học kinh nghiệm gì cho các cuộc đấu tranh của nhân dân ta giai đoạn sau này?

A. Tiêu diệt nội phản.

B. Khai thác điểm yếu - mạnh của ta và địch.

C. Dựa vào địa hình để đề ra đường lối đấu tranh.

D. Thực hiện kế vườn không nhà trống.

Câu 26. Sau khi nổi dậy chiếm thành Đại La (Hà Nội), Khúc Thừa Dụ không xưng Vương mà xưng Tiết độ sứ vì

A. ông muốn lợi dụng danh nghĩa quan lại nhà Đường để xây dựng nền tự chủ.

B. nhân dân không ủng hộ Khúc Thừa Dụ xưng vương.

C. Khúc Thừa Dụ không đủ thực lực để xưng vương.

D.Khúc Thừa Dụ không muốn tạo ra khoảng cách với nhân dân.

đáp án Trắc nghiệm sử 6 bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 14D
Câu 2CCâu 15D
Câu 3CCâu 16A
Câu 4ACâu 17C
Câu 5ACâu 18D
Câu 6ACâu 19C
Câu 7CCâu 20B
Câu 8BCâu 21C
Câu 9CCâu 22C
Câu 10ACâu 23D
Câu 11DCâu 24C
Câu 12ACâu 25D
Câu 13ACâu 26A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X