Khi sử dụng đồng tiền chung EU gặp khó khăn nào dưới đây?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi sử dụng đồng tiền chung EU gặp khó khăn nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Bên cạnh nhữn ý nghĩa mà đồng Ơ-rô mang lại thì cũng gây nên tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát do mỗi quốc gia trong EU có trình độ kinh tế khác nhau, giá cả khác nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X