I enjoyed the film on TV yesterday evening .......... nobody in my family liked

23/11/2020 156

Câu Hỏi:
I enjoyed the film on TV yesterday evening .......... nobody in my family liked it.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Tôi rất thích bộ phim trên TV tối hôm qua mặc dù không ai trong gia đình tôi thích nó.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X