............. he spent much money on the film, it wasn't a big success.

23/11/2020 104

Câu Hỏi:
............. he spent much money on the film, it wasn't a big success.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Mặc dù ông đã chi nhiều tiền cho bộ phim, đó không phải là một thành công lớn.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X