We didn't find it funny...........it was a comedy.

23/11/2020 631

Câu Hỏi:
We didn't find it funny...........it was a comedy.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Chúng tôi không thấy nó vui vẻ dù nó là một vở hài kịch.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X