Hiện trạng của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX là :

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hiện trạng của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hiện trạng của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX là Mĩ trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới, kinh tế Mĩ thường trải qua những đợt suy thoái ngắn và Một nền kinh tế hùng hậu nhất toàn cầu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X