Tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 80 của thế kỉ XX là :

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 80 của thế kỉ XX là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kinh tế Mĩ đã phục hồi và phát triển trở lại, nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới đã giảm sút nhiều là một trong những nguyên nhân khiến Xô - Mĩ tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” là Liên Xô và Mỹ cần ổn định, củng cố vị thế của mình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X