Hiện nay, quốc gia nào ở châu Á đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hiện nay, quốc gia nào ở châu Á đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một số quốc gia châu Á đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X