Trong những năm 1918 - 1921, nhân dân Nga Xô viết đã tiến hành

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong những năm 1918 - 1921, nhân dân Nga Xô viết đã tiến hành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong những năm 1918 - 1921, nhân dân Nga Xô viết đã tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X