Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết là Nga, Ucraina, Bêlôrútxia và Ngoại Cápcadơ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X