Quốc gia nào dưới đây không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quốc gia nào dưới đây không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đại Hàn Dân Quốc không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X