Hãy sắp xếp thứ tự các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành.1. Nạp

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Hãy sắp xếp thứ tự các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành.

1. Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.
2. Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy tính.
3. Cắm nguồn và Bật máy.
4.Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành:

+ Cắm nguồn và Bật máy.
+ Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy tính.
+ Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động.
+ Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X