Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhấp chọn Start/ Shut down (hoặc Turn off)/ Shut Down (hoặc Turn Off) trên bảng chọn là các tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Hệ điều hành là

A. Phần mềm tiện ích

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm ứng dụng

D. Phần mềm công cụ

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X