Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chế độ ra khỏi hệ thống an toàn cho máy nhất là tắt máy hoàn toàn (Turn off).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X