Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để khởi động lại máy tính ta thực hiện chọn Start → chọn Restart.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X