Cho hàm số y=2sinfracx2 , hãy chỉ ra mệnh đề sai trong bốn mệnh đề

19/08/2020 18

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=2sin\frac{x}{2}$ , hãy chỉ ra mệnh đề sai trong bốn mệnh đề sau:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 11 mới nhất

X