Theo tương truyền, nỏ Liên Châu do ai chế tạo?

13/10/2021 6

Câu Hỏi:
Theo tương truyền, nỏ Liên Châu do ai chế tạo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Theo tương truyền, nỏ Liên Châu do Cao Lỗ chế tạo.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X