Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để đo dòng điện qua vật dẫn, người ta mắc:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất