Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

Xuất bản: 20/08/2020 - Cập nhật: 04/11/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dãy chất và ion có tính chất trung tính là: Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X