Đặc điểm nào sau đây đúng với thị trường chung châu Âu?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây đúng với thị trường chung châu Âu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Các nước thành viên thuộc thị trường chung châu Âu có chung một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán giữa các nước ngoài khối.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) gồm:

Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) gồm Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Giải thích:

- Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo.

- Các đặc điểm của thị trường chung châu Âu:

  • Tự do lưu di chuyển -> đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân.
  • Sử dụng chung đồng tiền châu Âu -> góp phần đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
  • Các nước EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan với nhau và có chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài ngoài khối.
  • Trong tự do lưu thông hàng hóa, sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Như vậy, đặc điểm không đúng với thị trường chung châu Âu là các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.

Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là

Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là: không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là gì?

Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu Âu (EEC) là Cộng đồng kinh tế châu Âu.

Hình thành thị trường chung châu Âu đã tác động như thế nào đến các hãng vận tải hoạt động ở khu vực này?

Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải -> sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát... -> giảm thời gian qua các biên giới và tự do nhận hợp đồng vận tải từ các quốc gia khác.

Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm nào?

Khối thị trường chung châu Âu (EEC) ra đời vào năm 1957

Giải thích: Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiếng Anh: European Economic Community, viết tắt là EEC) cũng gọi đơn giản là Cộng đồng châu Âu, ngay cả trước khi nó được đổi tên chính thức thành Cộng đồng châu Âu vào năm 1993, hoặc Thị trường chung (Common Market) ở các nước nói tiếng Anh, là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 1957

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

Đặc điểm không đúng với thị trường chung châu Âu là: Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về

Thị trường chung châu Âu đảm bảo quyền tự do lưu thông cho các nước thành viên về hàng hóa, con người, tiền vốn, dịch vụ.
Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, bên cạnh tự do di chuyển (tự do đi lại, cư trú, nơi làm việc), việc tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên đều được đảm bảo.

Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu?

Giao thông vận tải thuộc ngành dịch vụ vận tải sẽ được hưởng ưu tiên trong chính sách tự do lưu thông dịch vụ của thị trường chung châu Âu. Nhờ vậy, việc di chuyển các xe từ biên giới quốc gia này sang các quốc gia thành viên khác sẽ được diễn ra thuận lợi hơn, không mất nhiều thủ tục giấy tờ kiểm soát,... góp phần giảm thời gian qua các biên giới.

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X