Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 06/04/2022 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đặc điểm không nằm trong tự do di chuyển là tự do du lịch. Vì tự do du lịch thuộc tự do dịch vụ.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?

A. Dân số tăng nhanh.

B. Dân số đông.

C. Tỉ lệ dân thành thị cao.

D. Nhiều dân tộc.

Liên bang Nga tiếp giáp với các đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Vấn đề dân cư mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm nhất hiện nay là:

A. nhiều dân tộc.

B. đô thị hóa tự phát.

C. mật độ dân số thấp.

D. dân số giảm và già hóa dân số.

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư thế giới:

A. Sự bùng nổ dân số thế giới diễn ra vào nửa đầu của thế kỉ XX.

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới có xu hướng giảm.

C. Nhóm nước đang phát triển chiếm phần lớn dân số.

D. Già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Điểm nào sau đây không đúng với thương mại của EU:

A. Kinh tế của các nước EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển

C. EU không cổ động cho tự do buôn bán thế giới

D. Các nước EU đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X