Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X