Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X