Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư thế giới?

Xuất bản: 06/04/2022 - Cập nhật: 22/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư thế giới:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ý không đúng với đặc điểm dân cư thế giới đó là sự bùng nổ dân số thế giới diễn ra vào nửa đầu của thế kỉ XX. Vì sự bùng nổ dân số thế giới diễn ra vào nửa sau của thế kỉ XX chứ không phải nửa đầu thế kỉ XX.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ?

Nhận định không đúng với đặc điểm dân cư của Hoa Kỳ là dân số Hoa Kỳ có nguồn gốc đa số là người châu Phi.

Giải thích: Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người.

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư nước ta

Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa thành thị và nông thôn: phần lớn dân cư tập trung ở khu vực nông thôn (năm 2005 dân cư nông thôn chiếm 73,1%, dân cư thành thì chiếm 26,9%).

Nhận định nào sau đây là không chính xác về đặc điểm dân cư của Hoa Kì?

Đặc điểm dân cư Hoa Kì:
- Dân số đông thứ 3 trên thế giới.
- Dân số tăng nhanh, phần nhiều do nhập cư, chủ yếu từ châu Âu, Mĩ latinh, Á.
- Dân cư phân bố không đều, tập trung nhiều ở vùng Đông Bắc.

Ý nào sau đây không đúng về thuận lợi của đặc điểm dân cư và xã hội Trung Quốc đối với phát triển kinh tế?

Thuận lợi của đặc điểm dân cư Trung Quốc là:
- Là nước đông dân nhất thế giới đã đem lại nguồn lao động dồi dào.
- Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo.
- Trung Quốc chú trọng phát triển giáo dục. Hiện nay, đang tiến hành cải cách giáo dục nâng cao trình độ dân trí cũng như chất lượng nguồn lao động.

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Hoa Kì?

Dân nhập cư chủ yếu có nguồn gốc Châu Âu nên B sai.

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:


Đáp án: D. Tất cả các ý trên.
Giải thích: Bài 5 SGK trang 16-17 Địa lí 8.

Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư- xã hội của Lào và Cam-pu-chia?


Đáp án: C. Lào có trình độ dân trí và GDP/người cao hơn Cam-pu-chia.
Giải thích: Năm 2002: tỉ lệ người biết chữ của Lào là 56%, Cam-pu-chia là 35%; năm 2001: GDP/người của Lào là 317 USD, Cam-pu-chia là 280 USD (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trong trang 15, nhận định nào dưới đây không chính xác về đặc điểm dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trong trang 15, nhận định không chính xác về đặc điểm dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ là hai đô thị có quy mô dân số lớn nhất vùng là Thanh Hóa và Vinh

Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm dân cư của Lào và Cam-pu-chia?


Đáp án: B. Lào có số dân ít hơn Cam-pu-chia nhưng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao hơn Cam-pu-chia.
Giải thích: Năm 2002: Số dân của Lào là 5,5 triệu dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số là 2,3%; Số dân của Cam-pu-chia là 12,3 triệu dân và tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số là 1,7% (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X