Quốc gia nào dưới đây không tham gia thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu năm 1951

Xuất bản: 06/04/2022 - Cập nhật: 06/04/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quốc gia nào dưới đây không tham gia thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu năm 1951:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quốc gia không tham gia thành lập Cộng đồng than - thép châu Âu năm 1951 là Thụy Điển.
Các nước sáng lập Cộng đồng than - thép châu Âu gồm: Pháp, CHLB Đức, Bỉ, Italia, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X