Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X