Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây?

27/11/2020 141

Câu Hỏi:
Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X