Bóng đèn pin có ghi 3V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai?

27/11/2020 232

Câu Hỏi:
Bóng đèn pin có ghi 3V được mắc vào mạch điện. Nhận xét nào sau đây sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X