Cho mạch điện như hình dưới. Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.Khi công

27/11/2020 28

Câu Hỏi:
Cho mạch điện như hình dưới.


Trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 6V.
Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Ud = 6V, vôn kế V1 chỉ U1d = 4V. Số chỉ U2d của vôn kế V2 khi đó có giá trị là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X