Cho hàm số y=x3+3 x+2. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

29/01/2021 214

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=x^{3}+3 x+2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ta có:

+) TXĐ: $D= R$.

+) $y^{\prime}=3 x^{2}+3>0, \forall x \in R ,$ do đó hàm số đồng biến trên $R$.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X