Cho hàm số y=x3-2 x2+x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

29/01/2021 539

Câu Hỏi:
Cho hàm số $y=x^{3}-2 x^{2}+x+1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Ta có $y^{\prime}=3 x^{2}-4 x+1 \Rightarrow y^{\prime}=0 \Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1 \\ x=\frac{1}{3}\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

Cho hàm số y=x3-2 x2+x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? B. Hàm số nghịch biến trên hình ảnh

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3} ; 1\right)$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán Thi mới nhất

X