Cho hai câu:- Thằng bé ăn mỗi một bát cơm- Thằng bé ăn những một bát cơmNhận

27/11/2020 44

Câu Hỏi:
Cho hai câu:

- Thằng bé ăn mỗi một bát cơm
- Thằng bé ăn những một bát cơm

Nhận định nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X