Khi Thị Nở nghĩ về Chí Phèo: cho hắn ăn tí gì mới được (Nam Cao, Chí Phèo), ý

27/11/2020 24

Câu Hỏi:
Khi Thị Nở nghĩ về Chí Phèo: "cho hắn ăn tí gì mới được" (Nam Cao, Chí Phèo), ý của thị là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X