Câu nào trong số các câu sau đây là câu nghi tu từ?1. Mày muốn lôi thôi gì?2.

27/11/2020 110

Câu Hỏi:
Câu nào trong số các câu sau đây là câu nghi tu từ?

1. Mày muốn lôi thôi gì?
2. Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư?
3. Nhưng thị làm gì mà hắn chửi?
4. Mà hắn có quyền gì chửi thị?

(Nam Cao, Chí Phèo)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X