Trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh có câu: Pháp chạy, Nhật hàng, vua

27/11/2020 169

Câu Hỏi:
Trong bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh có câu: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.". Nhận định nào sau đây nói đúng hiệu quả diễn đạt của cách viết câu như vậy?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X