Cho hai câu:- Nhỡ ra trời mưa- May ra trời mưaNhận định nào sau đây là đúng?

27/11/2020 61

Câu Hỏi:
Cho hai câu:

- Nhỡ ra trời mưa
- May ra trời mưa

Nhận định nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X