Câu nghi vấn tu từ Sao anh không về chơi thôn Vĩ (Đây thôn Vĩ Dạ) có hàm ý gì?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Câu nghi vấn tu từ "Sao anh không về chơi thôn Vĩ" (Đây thôn Vĩ Dạ) có hàm ý gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X