Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt học kì 2 lớp 11

Xuất bản: 15/07/2018 - Cập nhật: 29/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn bài trang 120 SGK Ngữ Văn lớp 11 tập 2: Ôn tập phần Tiếng Việt (học kì II).

Việc soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt học kì 2 sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn cùng Đọc tài liệu với những hướng dẫn gợi ý chi tiết trả lời câu hỏi và bài tập ôn tập trang 120 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 2.

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt học kì 2 chi tiết

   Gợi ý trả lời các câu hỏi và bài tập ôn tập củng cố, hệ thống hóa các nội dung kiến thức phần tiếng Việt đã học trong chương trình Ngữ văn 11 từ đầu năm học.

Câu 1 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Vì sao nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội còn lời nói là sản phẩm của cá nhân?

Gợi ý trả lời:

a) Giao tiếp là một trong những cơ sở quan trọng hình thành nên xã hội loài người. Muốn giao tiếp được, những người trong cùng một dân tộc cũng như trong các dân tộc khác nhau phải có một phương tiện chung là ngôn ngữ. Phương tiện này giúp cho các cá nhân nói lên những điều mà mình muốn bày tỏ, đồng thời cũng giúp họ lĩnh hội được những lời nói của người khác. Tuy nhiên cái phương tiện ngôn ngữ mà mỗi chúng ta đang sử dụng để bày tỏ hay để lĩnh hội lời người khác ấy không phải là sở hữu riêng của mỗi cá nhân. Nó là tài sản chung của xã hội.

Tính chung trong ngôn ngữ của cộng đồng được biểu hiện qua những phương diện sau:

- Trong ngôn ngữ, có những yếu tố chung cho tất cả mọi cá nhân trong cộng đồng như: Các âm và các thanh (các phụ âm, nguyên âm, thanh điệu,...); các tiếng - tức các âm tiết do sự kết hợp của các âm và thanh theo những quy tắc nhất định; các từ và các ngữ cố định (thành ngữ và quán ngữ).

- Ngoài những yếu tố chung như trên còn có các quy tắc chung, các phương thức chung. Các quy tắc và phương thức này được hình thành dần trong lịch sử phát triển của một ngôn ngữ và cần được các cá nhân tiếp nhận và tuân theo nếu muốn cho sự giao tiếp với cộng đồng đạt được hiệu quả như mong muốn. Một số quy tắc và phương thức quan trọng của ngôn ngữ như: quy tắc cấu tạo từ, cấu tạo câu, đoạn, văn bản; phương thức chuyển đổi về nghĩa, phương thức sử dụng câu theo lối trực tiếp và gián tiếp; các phương thức ẩn dụ,...

b) Lời nói là sản phẩm riêng của mỗi cá nhân, vì:

Khi giao tiếp, mỗi cá nhân sử dụng ngôn ngữ chung để tạo ra lời nói đáp ứng như cầu giao tiếp. Lời nói (gồm lời nói miệng và văn viết) của mỗi cá nhân vừa được tạo ra bởi các phương thức và những quy tắc chung, lại vừa có những sắc thái riêng mang dấu ấn và những đóng góp cá nhân.

Cái riêng trong lời nói của cá nhân thường được biểu hiện trước hết qua vẻ riêng trong mỗi giọng nói. Chính vẻ riêng này giúp ta nhận ra giọng nói của người quen ngay cả khi không trực tiếp tiếp xúc với người đó. Vẻ riêng còn thể hiện ở lớp từ mà mỗi cá nhân ưa chuộng và quen sử dụng nhất cũng như ở sự chuyển đổi sáng tạo những từ ngữ chung, quen thuộc trong lớp từ toàn dân. Dấu ấn cá nhân trong lời nói cũng thể hiện các từ mới mà cá nhân đó tạo ra hoặc có công tạo ra thói quen sử dụng trong cộng đồng.

Biểu hiện rõ rệt nhất của nét riêng trong lời nói cá nhân là phong cách ngôn ngữ cá nhân. Điều này thấy rõ ở các nhà văn nổi tiếng (ngôn ngữ tác phẩm của họ dẫu vẫn bắt nguồn từ ngôn ngữ toàn dân nhưng lại mang dấu ấn cá nhân, mang tính cá thể, không lẫn với người khác).

Câu 2 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Phân tích mối quan hệ hai chiều giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân thể hiện qua việc sử dụng ngôn ngữ để sáng tạo nên hình tượng bà Tú trong bài thơ Thương vợ của Tú Xương.

Gợi ý trả lời:

Mối quan hệ hai chiều giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân thể hiện qua việc sử dụng ngôn ngữ để sáng tạo nên hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ :

a) Trong bài Thương vợ, Tú Xương đã sử dụng nhiều yếu tố chung và quy tắc chung của ngôn ngữ toàn dân:

- Các từ trong bài thơ đều thuộc ngôn ngữ chung, không có từ nào quá khó hiểu.

- Sử dụng các thành ngữ quen thuộc với toàn dân: một duyên hai nợ, năm nắng mười mưa.

- Các quy tắc kết hợp từ ngữ phổ biến trong ngôn ngữ chung (ví dụ kết hợp từ trong cụm buôn bán ở mom sông = động từ + quan hệ từ + danh từ chỉ vị trí).

- Các quy tắc cấu tạo câu: câu tường thuật tỉnh lược chủ ngữ (6 câu thơ đầu) và các kiểu câu cảm thán (lời chửi) ở câu thơ cuối.

b) Phần cá nhân trong lời nói thể hiện ở:

- Việc lựa chọn từ ngữ. Ví dụ: chọn quanh năm, mà không phải suốt năm, cả năm,..:, chọn nuôi đủ (năm con với một chồng) mà không phải là nuôi cả, nuôi được,...

- Cách sắp xếp từ ngữ rất sáng tạo, ví dụ:

+ Đảo thành ngữ "thân cò lặn lội" thành "lặn lội thân cò" (động từ lên trước chủ ngữ, vì thế mà trạng thái hành động của nhân vật được nhấn mạnh hơn rất nhiều, do đó mà sắc thái biểu cảm cũng tăng lên).

+ Thành ngữ "mặt nước eo sèo" cũng được đảo thành "eo sèo mặt nước" mang lại những hiệu quả tương tự như trên.

Câu 3 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Đánh dấu vào lời giải thích đúng khái niệm ngữ cảnh:

1. Ngữ cảnh là những câu văn đi trước và những câu văn đi sau một câu văn nào đó

2. Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung ý nghĩa của lời nói

3. Ngữ cảnh là hoàn cảnh khách quan được nói đến trong câu

4. Ngữ cảnh là hoàn cảnh ngôn ngữ vào một thời kì nhất định.

Gợi ý trả lời:

Câu đúng chỉ nội hàm khái niệm về ngữ cảnh là câu số 2: Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung ý nghĩa của lời nói.

Câu 4 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc được sáng tác trong bối cảnh như thế nào? Phân tích một số chi tiết cho thấy sự chi phối của ngữ cảnh đối với nội dung và hình thức của câu văn trong bài văn tế.

Gợi ý trả lời:

a) Bối cảnh ra đời của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu:

Bài văn được Nguyễn Đình Chiểu viết để tế những nghĩa sĩ hi sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc đêm ngày 16 - 12 - 1861. Nghĩa quân giết được tên quan hai Pháp và một số lính thuộc địa, làm chủ đồn hai ngày, sau đó bị phản công rồi thất bại. Nghĩa quân hi sinh 20 người. Sự hi sinh vì đại nghĩa này có sức cổ vũ và khích lệ to lớn.

b) Trong bài văn tế có những chi tiết do sự chi phối của ngữ cảnh đem lại:

- Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai

- Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ.

- Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lệ nhỏ.

Câu 5 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Ghi những nội dung cần thiết (khái niệm, biểu hiện thường gặp,...) về hai thành phần nghĩa của câu vào bảng theo mẫu sau:

Nghĩa sự việc Nghĩa tình thái

Gợi ý trả lời:

Bảng thống kê những nội dung về nghĩa của câu:

Nghĩa sự việc Nghĩa tình thái
- Ứng với sự việc mà câu đề cập đến- Thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá, thái độ của người nói đối với sự việc.
- Sự việc có thể là hành động, trạng thái, quá trình, tư thế, sự tồn tại, quan hệ,..- Thể hiện thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe.
- Do các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ, bổ ngữ của câu biểu hiện.- Có thể biểu hiện riêng nhờ các từ ngữ tình thái

Câu 6 trang 121 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Phân tích hai thành phần nghĩa của câu thứ hai trong lời nói của nhân vật bác Siêu ở đoạn trích sau:

Bác Siêu đáp vẩn vơ:

- Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm. Dễ họ không phải đi gọi đâu.

(Thạch Lam, Hai đứa trẻ)

Gợi ý trả lời:

Trong lời của bác Siêu, ở câu thứ hai có hai thành phần nghĩa.

- Nghĩa sự việc do các thành phần chính biểu hiện (họ không phải đi gọi).

- Nghĩa tình thái biểu hiện ở hai từ: từ "đâu" thể hiện ý phân trần, bác bỏ ý nghĩ (mong muốn) của chị thằng Tí rằng họ sẽ ở trong huyện ra. Còn từ "dễ" thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn về sự việc (tương đương với "có lẽ").

Câu 7 trang 120 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Tìm ví dụ để minh họa cho những đặc điểm loại hình của tiếng Việt và ghi vào bảng theo mẫu sau:

Đặc điểm loại hình của tiếng ViệtVí dụ minh họa
1.
2.
3.

Gợi ý trả lời:

Sau đây là bảng thống kê những đặc điểm loại hình của tiếng Việt:

Đặc điểm loại hình của tiếng ViệtVí dụ minh họa
1. Đơn vị ngữ pháp cơ sở là tiếng (tương đương với âm tiết). Mỗi tiếng về ngữ âm là một âm tiết, còn về nghĩa thì có thể là từ.- Trời đang mưa: 3 âm tiết, 3 tiếng, 3 từ đơn.
2. Từ không biến đổi hình thái.- Nó đánh tôi, nhưng tôi không đánh nó.
3. Ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện nhờ trật tự từ và hư từ.- Quyển sách này của tôi rất hay.

Câu 8 trang 121 SGK Ngữ văn 11 tập 2

Lập bảng đối chiếu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận theo mẫu sau:

Phong cách ngôn ngữ báo chíPhong cách ngôn ngữ chính luận
1.1.
2.2.
3.3.

Ôn lại nội dung lí thuyết về đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ báo chí để áp dụng kiến thức làm bài.

Gợi ý trả lời:

Bảng đối chiếu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận:

Phong cách ngôn ngữ báo chí Phong cách ngôn ngữ chính luận
1. Tính thông tin thời sự1. Tính công khai về lập trường chính trị
2. Tính ngắn gọn2. Tính chặt chẽ của hệ thống lập luận
3. Tính hấp dẫn, lôi cuốn3. Tính hấp dẫn, thuyết phục

Các bạn vừa tham khảo xong nội dung hướng dẫn chi tiết soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt học kì 2 lớp 11 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn. Hi vọng, bài viết này sẽ giúp các em hoàn thành bài soạn một cách tốt nhất trước khi đến lớp. Để hiểu sâu và nhớ lâu hơn, các em nên kết hợp tự soạn bài theo những kiến thức của bản thân. Chúc các em luôn đạt kết quả cao trong học tập.

[ĐỪNG SAO CHÉP] - Bài viết này chúng tôi chia sẻ với mong muốn giúp các bạn tham khảo, góp phần giúp cho bạn có thể để tự soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt học kì 2 một cách tốt nhất. "Trong cách học, phải lấy tự học làm cố" - Chỉ khi bạn TỰ LÀM mới giúp bạn HIỂU HƠN VỀ BÀI HỌC và LUÔN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM