Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

+ Nháy chuột vào nút lệnh Numbering trên thanh công cụ định dạng.
+ Lệnh Format → Bullets and Numbering…
+ Chuột phải → Numbering…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X