Để xóa số trang, ta dùng lệnh:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để xóa số trang, ta dùng lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để xóa số trang, ta dùng lệnh View/ Header and Footer / chọn phần số trang nhấn phím Delete.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X