Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lệnh File → Print Preview…là xem văn bản trước khi in.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X