Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để xem văn bản trước khi in ta dùng lệnh nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lệnh File → Print Preview để xem văn bản trước khi in.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X