Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV là: Có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội.

- Đặc điểm của luật pháp Đại Việt thế kỉ XI-XV là

  • Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.
  • Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.
  • Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X